Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen van het lid Helder (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid & Justitie over de brief van Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 27 november 2012 waaruit blijkt dat bij gedetineerdentransport geen vrijheid beperkende middelen worden ingezet, tenzij hier expliciet opdracht voor wordt gegeven (*)

1.)
Kent u deze brief van 27 november 2012 inzake de inzet van vrijheidsbeperkende middelen?

2.)
Bent met de PVV van mening dat het de wereld op z’n kop is indien transporteurs zelf de beslissing moeten nemen of vrijheidsbeperkende middelen bij gedetineerden in geval van transport gebruikt moeten worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen om dit zo snel mogelijk te veranderen?

3.)         
Beseft u dat u hiermee de transporteurs onredelijk zwaar belast met een verantwoordelijkheid die niet bij hen hoort te liggen? Zo nee, waarom niet?

4.)         
Bent u met de PVV van mening dat vrijheidsbeperkende middelen altijd bij het transport van gedetineerden moeten worden gebruikt, en niet tenzij hier expliciet opdracht voor wordt gegeven? Zo nee, waarom niet?

5.)         
Bent u met de PVV van mening dat dit beleid haaks staat op uw bewering bij de begroting 2013 van Veiligheid en Justitie inhoudende dat bij het verlaten van de inrichting bijvoorbeeld voor ziekenhuisbezoek, de broekstok als vrijheidsbeperkende middel reeds toegepast wordt in aanvulling op de begeleiding? Zo nee, waarom niet?

6.)         
Bent u met de PVV van mening dat de veiligheid van de maatschappij te allen tijde voor het uitje van een gedetineerde dient te gaan? Zo nee, waarom niet?

7.)         
Bent u bereid per direct dit uiterst gevaarlijke beleid voor de transporteurs van gedetineerden én de maatschappij om te gooien en dus het aanbrengen van vrijheidsbeperkende middelen het uitgangspunt zal zijn bij wat voor transport dan ook?


 (*) brief d.d. 27 november 2012, kenmerk 104/JP/MvdB van Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3610 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English