Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de berichten 'Bijbanenregister rechters nog vol hiaten' (*), 'Veel rechters verzwijgen bijbaan' (**) en 'Verbazing over het niet melden bijbanen rechters' (***)

1.)
Kent u deze berichten en klopt het wat hierin vermeld wordt? Zo nee, waarom niet?

2.)
Bent u met de PVV van mening dat de rechterlijke macht onafhankelijk dient te zijn ? Zo nee, waarom niet?

3.)
Bent u met de PVV van mening dat de schijn van belangenverstrengeling altijd vermeden dient te worden? Zo nee, waarom niet?

4.)
Bent u met de PVV van mening dat indien er sprake is van belangenverstrengeling de mogelijkheden van een procespartij om een rechter de wraken, of van een rechter zich te verschonen niet voldoende zijn? Zo nee, waarom niet?

5.)
Bent u met de PVV van mening dat de weegschaal met betrekking tot de wens van rechters om met een been in de samenleving te blijven staan, volledig is doorgeschoten wat betreft hun bijbanen en nevenfuncties? Zo nee, waarom niet?

6.)
Bent u met de PVV van mening dat er strengere regels moeten komen en steviger opgetreden dient te worden tegen rechters die de wet, artikel 44 lid 5 WRRA, niet naleven en hun nevenfuncties niet opgeven? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke concrete maatregelen gaat u nemen?

7.)
Deelt u de mening van de PVV dat indien blijkt dat een rechter zich ernstig schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling, het beter mogelijk moet zijn in zo'n geval een rechter te ontslaan aangezien dan geen sprake meer is van onafhankelijke rechtspraak? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke concrete maatregelen gaat u nemen?

 

(*) Financieel Dagblad, 7 februari 2013

http://fd.nl/economie-politiek/556017-1302/bijbanenregister-rechters-nog-vol-hiaten?visited=true

(**) Nieuwsuur, 7 februari 2013

http://nieuwsuur.nl/onderwerp/471480-veel-rechters-verzwijgen-bijbaan.html

(***) Telegraaf, 7 februari 2013http://www.telegraaf.nl/binnenland/21277931/__Bijbanen_rechters_niet_gemeld__.html

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 11090 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English