Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht: "Nederland paradijs voor buitenlandse inbreker".

1.)
Kent u het bericht: 'Nederland paradijs voor buitenlandse inbreker'? (*)

2.)
Klopt het dat Nederland aantrekkelijk is voor buitenlandse inbrekers (voornamelijk uit Oostbloklanden) wegens de lage straffen, zeer kleine pakkans, een triest oplossingspercentage en een kleine kans dat de inbrekers in de gevangenis belanden? Zo nee, waarom niet?

3.)
Bent u met de PVV en inmiddels ook de kop van het lectoraat Criminaliteitsbestrijding en Recherchekunde eens dat de straffen in Nederland te laag zijn en het hier daarom niet erg afschrikwekkend is om in te breken? Zo ja, bent u bereid alsnog het wetsvoorstel minimumstraffen dat u met de PvdA aan de kant hebt geschoven in te voeren? Zo nee, waarom niet?

4.)
Bent u daarnaast eindelijk tot het heldere inzicht gekomen dat de PVV gelijk heeft en straffen moeten kunnen worden gestapeld? Zo nee, waarom niet?

5.)
Welke maatregelen gaat u nemen om voor een hogere pakkans te zorgen en een hoger oplossingspercentage?

6.)
Waarom is de kans volgens onderzoekers klein dat criminelen daadwerkelijk naar de gevangenis moeten?

7.)
Bent u met de PVV van mening dat er genoeg criminelen rondlopen die in de gevangenis horen en gevangenissen daarom niet moeten worden gesloten? Zo nee, waarom niet?

8.)
Bent u bereid om net als Duitsland de rondtrekkende dadergroep terug te brengen naar het land van herkomst en ze daar te laten berechten omdat de straffen daar hoger zijn en het de Nederlandse belastingbetaler geld scheelt? Bent u vervolgens bereid om ze een levenslang verbod op te leggen om Nederland in te komen zoals ook de Duitsers dat doen? of nog beter, gewoon de grenzen dicht? Zo nee, waarom niet?

(*) AD, 16-07-13, 'Nederland paradijs voor buitenlandse inbrekers'

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2700 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English