Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen van het lid Helder (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht 'Ontsnapte boefjes gepakt' (*) en 'Drie ontsnapte jongeren uit Hartelborgt aangehouden' (**).

1.)
Kent u deze berichten en klopt het wat hierin vermeld wordt?

2.)
Bent u met de PVV van mening dat elke ontsnapping er één teveel is, en dat u zich niet kunt verschuilen door het aantal ontsnappingen te bagatelliseren tot incidenten? Zo nee, waarom niet?

3.)
Op welke manier hebben deze criminelen kunnen ontsnappen?

4.)
Bent u bereid de Kamer direct te informeren over het onderzoek dat het Ministerie van Justitie naar de toedracht van de ontsnapping heeft ingesteld? Zo nee, waarom niet?

5.)
Bent u het met de PVV eens dat het kennelijk makkelijk geweest moet zijn om te ontsnappen, aangezien het maar liefst drie personen geweest zijn die de benen hebben kunnen nemen? Zo nee, waarom niet?

6.)
Bent u bereid altijd een compleet, en dus niet een beperkt, signalement uit te zenden via Burgernet indien tot detentie veroordeelde criminelen het op een lopen zetten, aangezien zij altijd een gevaar voor de samenleving vormen? Zo nee, waarom niet?

7.)
Bent u bereid de kosten die gemaakt zijn bij de zoektocht, zoals het uitrukken met politiehonden en het inzetten van een politiehelikopter, op dit ontsnapte tuig te verhalen? Zo nee, waarom niet?

8.)
Bent u bereid per direct maatregelen te nemen om voor eens en voor altijd te voorkomen dat criminelen uit een Justitiële Jeugdinrichting de benen kunnen nemen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen?

(*)  http://www.telegraaf.nl/binnenland/21821856/__Jeugdige_gevangenen_opgepakt__.html
(**) http://www.rijnmond.nl/nieuws/19-08-2013/drie-ontsnapte-jongeren-uit-hartelborgt-aangehouden

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3565 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English