Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Buitenlandse Zaken over het weren van diplomaten die hun boetes niet betalen (*).

1.)
Hoe ziet het beleid in Nederland eruit rond het al dan niet verlenen van agrément (artikel 4 Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer)?

2.)
Waarom is deze informatie niet openbaar/zo slecht te vinden?

3.)
Wat is het beleid inzake het intrekken van een verleend agrément?

4.)
Kan een agrément ook worden ingetrokken indien de diplomaat of een van zijn personeelsleden strafbare feiten pleegt?

5.)
Bent u bereid om een agrément in te trekken indien een diplomaat of een van zijn personeelsleden veelvuldig verkeersovertredingen begaat en de boetes niet betaalt? Zo neen, waarom niet?

6.)
Bent u het met mij eens dat het onaanvaardbaar is dat diplomaten art 42 van het Verdrag van Wenen schenden door veelvuldig verkeersovertredingen te begaan en de boetes niet te betalen? Welke (al of niet diplomatieke) mogelijkheden ziet u om dit tegen te gaan?

(*) AD 12-09-13 p. 1 diplomaten gooien boetes in de prullenbak en nos.nl/artikel/550637-helft-diplomaten-betaalt-boetes-niet.html

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2645 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties