Nederland weer van ons

Schriftelijke Vragen van het lid Helder (PVV) aan de staatsecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht 'Sluitingsdatum Willem II gevangenis in Tilburg staat nog steeds niet vast' (*) en de Rijksbegroting 2014 Veiligheid en Justitie (**)

1.)
Kent u de berichten en klopt het wat hierin vermeld wordt? Zo nee, waarom niet?

2.)
Bent u met de PVV van mening dat een eerlijk man zich aan zijn woord moet houden? Zo nee, waarom niet?

3.)
Erkent u dat uw uitspraken tijdens het debat herziening Masterplan DJI "ik kies ervoor die inrichting voorlopig open te houden" en "het is zelfs niet uitgesloten dat ook na 2016 die faciliteit nog in stand blijft" haaks staan op de tekst in de Rijksbegroting 2014 Veiligheid en Justitie dat "gesprekken over toekomstige verlenging nog niet hebben geresulteerd in een besluit of overeenkomst" op pag. 93? Zo nee, waarom niet?

4.)
Bent u met de PVV van mening dat u de PI Tilburg valse hoop heeft gegeven? Zo nee, waarom niet?

5.)
Bent u bereid er alles aan te doen om u aan uw woorden van nog geen 3 maanden geleden te houden, en de PI Tilburg ook na 2016 open te houden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u hiertoe nemen?

6.)
Bent u bereid de Kamer en de PI Tilburg te informeren over elke stap die u gaat nemen om de PI Tlburg open te houden? Zo nee, waarom niet?

 

(*) Lees hier het bericht op Omroepbrabant.nl

(**) Lees hier het bericht op Rijksoverheid.nl

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3745 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties