Nederland weer van ons

Vragen van de leden Helder en De Roon (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Buitenlandse Zaken over misdrijven plegende Afghaanse 'diplomaat' en de uitzending van PowNews d.d. 17 april 2014.

1.)
Is de berichtgeving "Diplomaat slaat er bij ruzie op los en gaat vrijuit"(*)correct? Zo neen, wat is dan wel de juiste en volledige weergave van de gebeurtenissen?

2.)
Kent u de uitzending van PowNews d.d. 18 april 2014 en meer specifiek het gedeelte waarin de verslaggever wordt mishandeld(**)?

3.)
Waarom heeft u het gelaten bij het "op het matje roepen van de Afghaanse ambassadeur" ? Waarom is de mishandelende en vernielende diplomaat niet uitgewezen?

4.)
Hebt u op basis van artikel 32 van het Verdrag van Wenen Afghanistan verzocht de immuniteit van de diplomaat op te heffen? Zo nee, bent u bereid om dit alsnog te doen? Zo nee, waarom niet?

5.)
Hebt u op basis van artikel 31 van het Verdrag van Wenen Afghanistan verzocht de diplomaat zelf te vervolgen? Zo nee, bent u bereid om dit alsnog te doen? Zo nee, waarom niet?

6.)
Kunt u verklaren waarom een misdrijven plegende diplomaat er van af komt met een berisping en iedere niet-diplomaat voor dezelfde misdrijven op zijn minst een
forse geldboete opgelegd wordt?

7.)
Wat heeft u inmiddels gedaan naar aanleiding van de beelden van de auto van dezelfde Afghaanse "diplomaat" toen die urenlang een invalidenparkeerplaats bezet hield? Heeft u hem zijn diplomatieke kenteken afgenomen? Zo neen, waarom niet?

8.)
Spelen de islamitische gevoeligheden - zoals in de berichtgeving wordt gesuggereerd - enige rol bij de manier waarop u deze zaken hebt behandeld? Gaarne een toelichting.

9.)
Wat is de stand van zaken van het onderzoek naar de toepassing van het beleid van de staat New York hier in Nederland dat tijdens de behandeling van de begroting Veiligheid en Justitie aan de PVV is toegezegd?

10.)
Is dit onderzoek bijna gereed en zo nee, gaat u er vaart achter zetten nu blijkt dat diplomaten zich nog steeds niets van de Nederlandse wet aantrekken?

(*)http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3638243/2014/04/19/Diplomaat-slaat-er-bij-ruzie-op-los-en-gaat-vrijuit.dhtml

(**)http://www.powned.tv/nieuws/media/2014/04/danny_gesloopt_door_chauffeur.html::

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 1895 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties