Nederland weer van ons

Vragen van de lid Helder (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie:

1.)
Kent u het bericht "Lubbers wilde strafzaak voorkomen"(*)?

2.)
Op eerder gestelde vragen van de bovengenoemde leden gaf u als antwoord: "Tegen de heer R.F.M. Lubbers en de heer A.A.M. van Agt is geen aangifte gedaan. Het klopt dat het Openbaar Ministerie niet kan beoordelen of sprake is van openbaarmaking van een staatsgeheim." Nu de heer Lubbers zelf brieven aan het Openbaar Ministerie heeft geschreven over zijn uitlatingen over de aanwezigheid van kernwapens op vliegbasis Volkel, was het Openbaar Ministerie dus wel bekend met deze uitlating van de heer Lubbers. Waarom heeft er geen vervolging van de heer Lubbers plaatsgevonden?

3.)
Bent u met de PVV eens dat er dus sprake is van klassejustitie? Zo nee, waarom niet?

4.)
Zo ja, wordt door/namens de overheid alsnog aangifte tegen de heer Lubbers gedaan, dan wel wordt de heer Lubbers alsnog vervolgd voor het schenden van staatsgeheimen? Zo nee, waarom niet?

(*)http://www.telegraaf.nl/binnenland/22621934/__Lubbers_wilde_zaak_voorkomen__.html

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4540 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties