Nederland weer van ons

Vragen van de leden Helder en Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over vluchtelingen met vals paspoort die vrijuit gaan.

1.)
Kent u het bericht: 'Vluchteling met vals paspoort vrijuit'(*)?

2.)
Klopt het dat de Hoge Raad heeft bepaald dat een asielzoeker niet strafrechtelijk behoort te worden vervolgd wegens het in het bezit hebben van vervalste documenten?

3.)
Deelt u de mening dat artikel 31 van het Vluchtelingenverdrag, waarin wordt bepaald dat er geen strafsancties mogen volgen voor vluchtelingen, ook niet als ze niet over de juiste papieren beschikken die kunnen aantonen dat ze uit een land komen waar hun leven of vrijheid wordt bedreigd, het onmogelijk maakt voor Nederland om te bepalen uit welk land een asielzoeker komt en dus of de asielzoeker wel daadwerkelijk een vluchteling is en hier wel of geen verblijfsstatus kan krijgen? zo nee, waarom niet?

4.)
Hoe vaak blijkt dat asielzoekers valse papieren gebruiken en achteraf helemaal geen vluchteling blijken te zijn?

5.)
Bent u met de PVV van mening dat het niet uit te leggen valt aan de hardwerkende Nederlander dat zij wel een straf of boete krijgen als zij over valse documenten beschikken of geen geldig identiteitesbewijs bij zich hebben en een asielzoeker niet? Zo nee, waarom niet?

6.)
Deelt u de mening dat iedereen die de zaak met valse papieren wil bedonderen bestraft moet worden en dat asielzoekers daarbij niet moeten worden uitgezonderd? Zo nee, waarom niet?

7.)
Welke maatregelen gaat u nemen om te voorkomen dat artikel 31 van het Vluchtelingenverdrag tot gevolg heeft dat een asielzoeker niet strafrechtelijk wordt vervolgd wegens het in het bezit hebben van vervalste documenten?

8.)
Bent u bereid om het vluchtelingenverdrag op te zeggen, temeer daar Nederland daardoor de verplichting heeft om iedereen die zich hier aanmeldt op te vangen? Zo nee, waarom niet?

(*) www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2014/06/vluchteling-met-vals-paspoort-vrijuit

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2110 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties