Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over een dader van een gewelddadige overval die vrij komt door een blunder van de politie.

1.)
Kent u de berichten: 'Dader gewelddadige overval juwelier vrij na blunder politie' (*) en 'Overval: geen 10 jaar cel maar vrijspraak' (**)?

2.)
Klopt het dat deze gewelddadige overvaller in hoger beroep is vrijgesproken omdat er te weinig bewijs is dat hij bij de overval betrokken was en komt dit, omdat cruciale camerabeel-den van de getuigenverhoren zijn verdwenen?

3.)
En zo ja, hoe is het mogelijk dat deze camerabeelden zijn zoekgeraakt?

4.)
En zo ja, Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat deze camerabeelden weer worden gevonden zodat deze gewelddadige overvaller d.m.v. herziening ten nadele alsnog kan wor-den berecht?

5.)
Worden bewijsstukken voorzien van een track-en trace- systeem zodat deze niet meer kunnen verdwijnen? Zo nee, ziet de minister mogelijkheden hiertoe? Zo nee, waarom niet?

6.)
Bent u met de PVV van mening dat het vreselijk is dat dit echtpaar de dader nu weer tegen het lijf kan lopen nu hij aan zijn straf ontkomt? Zo ja, wat gaat u doen om dit te voorkomen?

7.)
Deelt u met de PVV de mening dat zij eigenlijk schadevergoeding voor deze blunder ver-dienen en niet de gewelddadige overvaller (voor het geval hij schadevergoeding vraagt voor de tijd doorgebracht in detentie)? Zo nee, waarom niet?

(*)AD Rotterdam, Dader gewelddadige overval juwelier vrij na blunder politie, 05 juni 2014

(**) http://www.telegraaf.nl/binnenland/22722266/__Vrijspraak_na_overval__.html

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4745 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties