Nederland weer van ons

Vragen van de leden Helder en De Graaf (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over straatcoaches (*).

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Straatcoaches' over straatcoaches die kennis van
strafbare feiten verzwijgen voor de politie?

2.)
Klopt het dat het hier door de overheid gesubsidieerde straatcoaches betreft?

3.)
Deelt u de mening van de PVV dat personen of organisaties die kennis hebben van
een mogelijk strafbaar feit verplicht de politie daarvan op de hoogte zouden moeten
stellen? Zo nee, waarom niet?

4.)
Bent u het met de PVV eens dat burgers en jongeren de politie altijd hebben te
respecteren en dat nimmer mag worden gebogen voor het feit dat sommige jongeren
politieagenten als 'verraders' zien? Zo nee, waarom niet?

5.)
Bent u het met de PVV eens dat de politie geen afspraken mag maken die ertoe leiden
dat informatie over mogelijk strafbare feiten diezelfde politie niet bereiken? Zo nee,
waarom niet?

6.)
Worden woninginbraken (high impact crimes) wel bij de politie aangegeven door
straatcoaches?

7.)
Hoeveel van dit soort afspraken tussen politie en personen of organisaties bestaan er
in Nederland? Bent u bereid de Kamer hierover te informeren? Zo nee, waarom niet?

8.)
Wat gaat u doen om dit soort afspraken zo snel mogelijk teniet te doen, aangezien uit
het onderzoek 'Impact straatcoaches op overlast twijfelachtig' van Movisie is gebleken
dat de inzet van straatcoaches niet werkt en in sommige gevallen zelfs averechts
werkt?

9.)
Bent u bereid de Kamer hierover te informeren? Zo nee, waarom niet?

(*) Eindhovens Dagblad, 28 juni 2014

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2985 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties