Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Veiligheid en Justitie over diplomaten die zware boetes ook aan hun laars lappen.

1.)
Kent u het bericht: "Diplomaat lapt boete aan z'n laars"(*)?

2.)
Klopt het dat ruim 54% van de diplomaten zeer zware boetes, zo zwaar dat zij door een officier van justitie zijn opgelegd, aan hun laars lappen?

3.)
Bent u met de PVV van mening dat we in Nederland geen behoefte hebben aan aso-ciale, over het paard getilde diplomaten die 50 kilometer te hard rijden binnen de be-bouwde kom, met teveel drank op achter het stuur zitten, helemaal geen rijbewijs hebben en toch in de auto stappen en zich ook nog eens boven onze wetten verheven voelen door de boetes die voor hun gedrag worden opgelegd naast zich neer te leggen? Zo nee, waarom niet?

4.)
Deelt u de mening dat de Nederlandse samenleving beschermd moet worden tegen lieden die andere verkeersdeelnemers in gevaar brengen? Zo nee, waarom niet?

5.)
Zo ja, bent u nu eindelijk tot het heldere inzicht gekomen dat maatregelen als een zwarte lijst en een tankpas afpakken (terwijl er dan alsnog gedeclareerd kan worden alleen dan via een omweg) niet voldoende zijn? zo nee, waarom niet?

6.)
Zo ja, bent u alsnog bereid om het beleid, zoals dat in de Verenigde Staten jegens asociale diplomaten geldt, hier in te voeren zoals verzocht in de motie van de PVV (33 750-VI, nr. 50) die op 1 juli jongstleden oppositiebreed is aangenomen? Zo nee, waarom niet?

(*) AD, donderdag 3 juli 2014, pagina 6.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4235 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties