Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de zesvoudig moordenaar Cevdet Yilmaz die met onbegeleid verlof mag.

1.)
Bent u op de hoogte van de uitspraak van de Rechtbank Den Haag in kort geding tegen de Staat waarin is bepaald dat Cevdet Yilmaz, zesvoudig moordenaar, met onbegeleid verlof
mag (*)?

2.)
Bent u met de PVV van mening dat het jegens nabestaanden een grove schande is dat deze slager dankzij het justitieel wanbeleid een gezin heeft kunnen stichten en naast 12 jaar regelmatig begeleid verlof nu ook mag genieten van onbegeleid verlof? Zo nee, waarom niet?

3.)
Wat gaat u per direct doen om deze crimineel alsnog weg te houden uit de samenleving?


4.)
Klopt het dat Cevdet Yilmaz weliswaar de enige levenslanggestrafte is die in aanmerking komt voor verlof, maar dat het nog altijd zo is dat levenslanggestraften in een Tbs-kliniek kunnen worden opgenomen en aldaar in aanmerking kunnen komen voor resocialisatie?

5.)
Klopt het dat er ook bij levenslanggestraften die in de gevangenis verblijven aan resocialisatie wordt gewerkt? Zo ja, bent u met de PVV van mening dat in het geval van levenslanggestraften, of zij nou in een tbs-kliniek of in de gevangenis verblijven, niet moet worden gewerkt aan resocialisatie aangezien het niet de bedoeling is dat zij ooit nog in de samenleving zullen terugkeren ondanks een piepkleine kans op gratie? Zo nee, waarom niet?

6.)
Hoeveel kost het doelloos werken aan de resocialisatie van een levenslanggestrafte de belastingbetaler?

7.)
Bent u met de PVV van mening dat een persoon aan wie door de rechter een levenslange gevangenisstraf is opgelegd in de gevangenis thuis hoort en niet in een dure tbs-kliniek? Zo nee, waarom niet?

8.)
Hoeveel kost een levenslanggestrafte de belastingbetaler per jaar als deze persoon in een gevangenis zit en hoeveel als deze persoon in een tbs-kliniek zit?

9.)
Hoeveel levenslang gestraften verblijven op dit moment in een Tbs-kliniek en wat is daarvan de reden?

10.)
Aan de hand van welke criteria wordt bepaald of iemand detentieongeschikt is?

(*) Rechtbank Den Haag, 10 juli 2014,

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Nieuws/Pages/Staat-moet-meewerken-aan-onbegeleid-verlof.aspx

http://www.telegraaf.nl/binnenland/22840524/__Zesvoudig_moordenaar_mag_op_onbegeleid_verlof__.html

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3560 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties