Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht 'Extra bezuinigingen bij Justitie door tegenvallers'(*):

1.)
Kent u dit bericht en klopt hetgeen hierin vermeld wordt?

2.)
Vindt u met de PVV dat na de forse bezuinigingen op zowel de Dienst Justitiƫle Inrichtingen en het Openbaar Ministerie er absoluut niet nog meer bezuinigd kan en mag worden op veiligheid? Zo nee, waarom niet?

3.)
Bent u bereid maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat op de strafrechtketen (politie, Openbaar Ministerie, rechterlijke macht en het gevangeniswezen) niet verder bezuinigd zal worden? Zo nee, waarom niet?

4.)
Bent u met de PVV van mening dat het belang van niet (verder) bezuinigen op veiligheid in Nederland zwaarder weegt dan het belang van het braafste jongetje van de klas te willen zijn in de Europese Unie? Zo nee, waarom niet?

5.)
Bent u bereid om, indien blijkt dat er sprake is van (een) financiƫle tegenvaller(s) op de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie deze op te vangen door eens te stoppen met als een dwaas onnodige strafwetgeving uit de Europese Unie te implementeren om op deze manier kosten te besparen? Zo nee, waarom niet?

6.)
Bent u met de PVV van mening dat van het bestaan van een wachtlijst bij Reclassering Nederland een totaal verkeerd signaal uitgaat naar de maatschappij, aangezien dit betekent dat er blijkbaar steeds meer taakstraffen worden opgelegd en er dus lichter wordt gestraft aangezien de criminaliteit is verhard? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid maatregelen te treffen, door onder andere wetgeving aan te passen om aan deze trend een einde te maken?

7.)
Bent u bereid maatregelen te treffen inhoudende de samenvoeging van de drie reclasseringsorganisaties, aangezien dit ook kosten bespaart? Zo nee, waarom niet?

8.)
Bent u bereid deze vragen uiterlijk op 16 september 2014 te beantwoorden?

(*)'Extra bezuinigingen bij Justitie door tegenvallers', Telegraaf 21 augustus 2014.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5390 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties