Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht 'Bajes bakermat van drugsbende'(*):

1.)
Kent u dit bericht en klopt hetgeen hierin vermeld wordt?

2.)
Hoe is het mogelijk dat binnen de muren van een penitentiaire inrichting gedetineerden een internationale drugsbende hebben kunnen beginnen?

3.)
Is het gebrek aan (voldoende) personeel binnen de betreffende gevangenis (mede) een oorzaak van het ongezien runnen van een enorm drugsnetwerk? Zo nee, waarop baseert u dat? Zo ja, wat gaat u hier aan doen?

4.)
Bent u met de PVV van mening dat de enorme bezuinigingen op de Dienst Justitiƫle Inrichtingen desastreuze gevolgen zullen hebben op de veiligheid van zowel de maatschappij als de veiligheid in penitentiaire inrichtingen? Zo nee, waarom niet?

5.)
Bent u bereid de bezuinigingen op de Dienst Justitiƫle Inrichtingen, het Masterplan DJI 2.0, terug te draaien om verdere schade te voorkomen aangezien u met deze bezuinigingen de veiligheid van de samenleving en de veiligheid van personeel in gevangenissen op het spel zet? Zo nee, waarom niet?

(*)http://nos.nl/artikel/690826-bajes-bakermat-van-drugsbende.html

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4930 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties