Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat een agentenmepper een lagere straf heeft gekregen(*)?

1.)
Bent u bekend met dit bericht en klopt hetgeen in dit bericht vermeld wordt?

2.)
Bent u het met de PVV eens dat er geen enkel verband bestaat tussen het feit dat deze 20-jarige man schulden heeft en het feit dat deze man een agent heeft mishandeld? Zo nee, waarom niet?

3.)
Deelt u de mening van de PVV dat de LOVS-afspraken (**) voor de straftoemeting bij geweld tegen en bedreiging en belediging van politieagenten en hulpverleners in de praktijk blijkbaar niets voorstellen, aangezien de rechter volgens de wet rekening moet houden met alle omstandigheden van het geval, zelfs als deze omstandigheden in geen enkel verband staan tot het strafbare feit? Zo nee, waarom niet?

4.)
Bent u bereid de wet zodanig te wijzigen dat omstandigheden die niets met het strafbare feit te maken hebben, en onder de verantwoordelijkheid van de delinquent vallen, buiten beschouwing moeten blijven van de omstandigheden van het geval?5) Bent u het met de PVV eens dat als een rechter de omstandigheid dat de verdachte/dader financiƫle schulden heeft als omstandigheid van het geval meeweegt, in dat geval naast een lage(re) boete minimaal een celstraf zou moeten opleggen? Zo nee, waarom niet?

 

(*)  http://www.telegraaf.nl/binnenland/23286442/__Lagere_straf_wegens_schulden__.html
(**) Landelijk overleg van voorzitters van de strafsectoren van de gerechtshoven en de rechtbanken

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2925 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties