Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht van jihadverdachten op terroristenafdelingen (*).

1.)
Kent u dit bericht en klopt hetgeen hierin vermeld wordt?(*)

2.)
Bent u het met de PVV eens dat het volstrekt onacceptabel is dat gedetineerden op de Terroristenafdeling ook maar enige vorm van contact kunnen onderhouden met elkaar? Zo nee, waarom niet?

3.)
Bent u het met de PVV eens dat de gedetineerden op de Terroristenafdeling (ook) van alle contacten met de buitenwereld afgezonderd zouden moeten zijn, ofwel 'in beperkingen' zouden moeten zitten? Zo nee, waarom niet?

4.)
Bent u met de PVV van mening dat de veiligheid van de samenleving in het geding is zolang het beveiligingsniveau van de Terroristenafdeling minder streng is dan in de Extra Beveiligde Inrichting en dat u daar verantwoordelijk voor bent? Zo nee, waarom niet?

5.)
Bent u bereid uw beleid zodanig te wijzigen dat voor de Terroristenafdelingen het allerstrengste beveiligingsniveau dient te gelden, ofwel het beveiligingsniveau zoals dat geldt in de Extra Beveiligde Inrichting? Zo nee, waarom niet?

6.)
Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015 in de Tweede Kamer? Zo nee, waarom niet?


(*) http://www.telegraaf.nl/binnenland/23325616/__Jihadverdachte__uitgelachen___.html

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3535 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties