Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum een mogelijk jihad-doelwit is (*).

1.)
Kent u dit bericht en klopt het wat hierin vermeld wordt? Zo nee, wat is dan de exacte situatie?

2.)
Klopt het dat de jihadistische dreiging al vanaf september j.l. geldt, zoals burgemeester Luc Winants heeft bevestigd? Zo nee, sinds wanneer is er dan sprake van de genoemde dreiging?

3.)
Hoe lang bent u al van deze dreiging op de hoogte?

4.)
Klopt het dat medewerkers van de NAVO-basis gevolgd worden door bezoekers van een nabijgelegen moskee? Zo ja, is deze moskee al bekend bij de verantwoordelijke inlichtingen- en veiligheidsdiensten? Zo nee, waarom niet?

5.)
Klopt het dat met de meldingen van het NAVO-personeel over dit hinderlijk volgen niets is gedaan? Zo nee, bent u bereid alsnog per direct een einde aan dit volgen van NAVO-personeel te maken en hun veiligheid te garanderen? Zo nee, waarom niet?

6.)
Zijn bij deze 'surveillances' zowel de moskee-bezoekers als de moskee zelf betrokken? Zo ja, bent u bereid deze moskee per direct te sluiten? Zo nee, waarom niet?

7.)
Bent u het met de PVV eens dat de maatregelen die de burgemeester van Brunssum heeft getroffen blijkbaar niet voldoende zijn, aangezien NAVO-personeel zich nog steeds onveilig voelt? Zo nee, waarom niet?

8.)
Bent u bereid het dreigingsniveau te verhogen van 'substantieel' naar 'kritiek' aangezien er (sterke) aanwijzingen zijn dat er een aanslag zal plaatsvinden? Zo nee, wat moet er gebeuren om het dreigingsniveau wel te verhogen?

9.)
Wilt u de boeken ingaan als de minister die niets deed op het moment dat er een serieuze jihadistische dreiging in Nederland was? Zo nee, welke maatregelen gaat u nemen om aan de genoemde dreiging een einde te maken?

10.)
Realiseert u zich dat u als minister van Veiligheid en Justitie primair verantwoordelijk bent voor de veiligheid van Nederland en de bewoners van Brunssum in het bijzonder, en dat als er ook maar iets gebeurt u er blijkbaar niet alles aan gedaan heeft om deze veiligheid te garanderen? Zo nee, waarom niet?

11.)
Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor 15 januari 2015? Zo nee, waarom niet?

(*) Telegraaf, 16 december 2014.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2920 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties