Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de staatsecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat een gevangene is ontsnapt (*) (**).

1)
Kent u dit bericht en klopt het wat hierin vermeld wordt?

2.)
Klopt het dat deze gevangene op weg was naar zijn werk en dat dit werk onderdeel uitmaakt van zijn 'reïntegratietraject'? Zo nee, hoe heeft deze gevangene dan kunnen ontsnappen?

3.)
Bent u het met de PVV eens dat deze ontsnapte veelpleger blijkbaar nog helemaal niet toe was aan dit vrije 'reïntegratietraject'? Zo nee, waarom niet?

4.)
Waren bij deze gevangene vrijheidsbeperkende middelen aangelegd, om in ieder geval het risico op een ontsnapping te beperken? Zo nee, waarom niet?

5.)
Hoeveel gevangenen moeten er nog ontsnappen voor u inziet dat het onverantwoord is om gevangenen standaard niet te boeien, bij welke vorm van vervoer van een gevangene dan ook?

6.)
Bent u bereid het boeibeleid te veranderen en gedetineerden die zich buiten de gevangenis bewegen standaard vrijheidsbeperkende middelen aan te leggen? Zo nee, waarom niet?

7.)
Beseft u dat elke gevangene die ontsnapt en vrij rondloopt een risico is voor de samenleving, en dat u daar persoonlijk verantwoordelijk voor bent? Zo nee, waarom niet?

8.)
Bent u het met de PVV eens dat de samenleving niet voor de kosten van de opsporing van deze ontsnapte crimineel kan en mag opdraaien? Zo ja, bent u bereid de kosten van de opsporing te verhalen op deze veelpleger? Zo nee, bent u in dat geval bereid de kosten van de opsporing uit eigen zak te betalen?

9.)
Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor 22 januari 2015?

(*)   http://www.telegraaf.nl/binnenland/23486210/__Gevangene_ontsnapt_in_R_dam__.html
(**) http://www.rijnmond.nl/nieuws/23-12-2014/gevangene-ontsnapt-hoogvliet

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3680 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties