Nederland weer van ons

Voorzitter,

Op dit moment is er sprake van een ernstige terroristische dreiging in Nederland. Ex-jihadgangers komen aan de lopende band terug in Nederland. Volgens de minister zijn er 35 terugkeerders uit Syrië, volgens deskundigen is dit aantal veel hoger. Ondertussen zitten er voor zover we uit de media hebben kunnen vernemen slechts 3 terrorismeverdachten op de speciale terroristenafdelingen in Vught en Rotterdam, waar zij ook nog eens alle ruimte krijgen. Dit kan wat de PVV betreft echt niet!

Onlangs nog heeft de directeur van de terroristenafdeling verklaard dat de afdeling in vergelijking met 2006 'minder streng' is geworden en dat de terrorismeverdachten op de afdeling 'veel contact' hebben met elkaar. Zo mogen terroristen samen recreëren en naar het vrijdaggebed.

De PVV heeft over dit onderwerp eerder vragen gesteld (SV over het bericht van jihadverdachten op terroristenafdelingen, 14 november 2014). Waarom geldt op de Terroristenafdelingen niet het allerstrengste beveiligingsniveau? Waarom wordt het beleid niet zodanig gewijzigd, dat het beveiligingsniveau op de Terroristenafdeling net zo streng is als de EBI (Extra Beveiligde Inrichting)?

Uit het evaluatieonderzoek van de Terroristenafdeling (WODC 2010, p. 137) blijkt dat het beveiligingsniveau minder streng is dan de EBI om 'externe' contacten tegen te gaan. Voorzitter, vindt de staatssecretaris het dan geen probleem dat er wel allerlei 'interne' contacten tussen terrorismeverdachten onder elkaar worden gelegd? Wat de PVV betreft mogen terrorismeverdachten onder geen enkele voorwaarde de buitenwereld of elkaar beïnvloeden, rekruteren of nog erger een aanslag voorbereiden vanuit de cel. Ook wetenschappers hebben gewaarschuwd voor het gevaar van het bij elkaar zetten van radicalen en hebben de Terrorismeafdelingen niet voor niets een 'hogeschool voor radicale ideeën' genoemd. Daarom roept de PVV de staatssecretaris op om het per direct onmogelijk te maken dat terrorismeverdachten op de terrorismeafdelingen gemeenschappelijk aan activiteiten mogen deelnemen en voor hen het allerstrengste beveiligingsniveau te laten gelden.

Voor de volledigheid: de staatssecretaris heeft eerder aangegeven dat een terrorismeverdachte alleen kan worden overgeplaatst naar de EBI als sprake is van vluchtgevaarlijkheid. Daarom vindt de staatssecretaris het niet nodig dat op de terrorisme-afdelingen hetzelfde beveiligingsniveau geldt als die van de EBI. Wat de PVV betreft is ronselen en beïnvloeden vanuit de cel minstens zo gevaarlijk als vluchtgevaarlijkheid.

Dan een volgend punt. Het gaat niet goed op de werkvloer in gevangenissen. Uit inspecties door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gebleken dat in gevangenissen de regels omtrent agressie en geweld, werkdruk en ongewenste omgangsvormen onvoldoende nageleefd worden. Dit is op zichzelf al een signaal dat het niet goed gaat op de werkvloer en dat de veiligheid van het personeel in het geding is, maar er speelt nog iets anders. De staatssecretaris heeft een nieuw systeem ingevoerd: het zogenoemde promoveren-/degraderensysteem. Gedetineerden in de gevangenis worden beloond voor goed gedrag. Om dit systeem te kunnen handhaven, is personeel nodig en dat is er te weinig. De staatssecretaris draait zijn eigen systeem dus de nek om. Dat is wat de PVV betreft wel jammer, want dit systeem is een eerste (kleine) stapje op weg naar de eigen verantwoordelijkheid van gedetineerden voor de reïntegratie. Dus de vraag: wat gaat de staatssecretaris hier aan doen om dit tij te keren?

Tijdens het AO Gevangeniswezen op 14 maart 2013 heeft de PVV al aan de staatssecretaris gevraagd om het klachtrecht van gedetineerden te beperken. Uit de cijfers van een penitentiaire inrichting waar ik op werkbezoek ben geweest blijkt dat ongeveer slechts 5% van het aantal klachten gegrond wordt verklaard. De staatssecretaris had wel oren naar het voorstel van de PVV en heeft hierop toegezegd onderzoek te laten doen. Het onderzoek is er na veel vragen bijna twee jaar na dato er min of meer gekomen: het is een 'quick scan'. Daaruit is gebleken dat er na bemiddeling toch nog een aanzienlijk aantal klachten overblijft dat formeel wordt ingediend en dus moet worden behandeld door de beklagcommissie. Om te voorkomen dat niet-ontvankelijke klachten toch in behandeling worden genomen, is het van belang dat scherp wordt gelet op het handhaven van de ontvankelijkheidsdrempel. Maar volgens de staatssecretaris is er helemaal niets aan de hand, dat blijkt uit het volgende citaat:

"De RSJ heeft mij bevestigd dat deze handhaving ook feitelijk geschiedt. Ik concludeer uit deze ontwikkelingen dat de door mij en uw Kamer gewenste daling van onnodige klachten goed op koers ligt." Voorzitter; Ten eerste blijkt nergens uit dat sprake is van een daling, ten tweede is het oordeel "goed op koers liggen" onterecht. Maar zo kennen we de staatssecretaris tenslotte weer: eerst stoere taal uitslaan en verkondigen dat hij het met de PVV eens is dat hij ook vindt dat er teveel geklaagd wordt, maar uiteindelijk verandert hij helemaal niets, en kunnen gedetineerden vrolijk verder klagen over de hoeveelheid jam op hun boterham.

Tot slot wil de PVV graag van de staatssecretaris weten hoe het zit met de situatie rond de PI Tilburg. Inmiddels is het 2015, en het personeel zou inmiddels al wel moeten weten waar het aan toe is.

Is het contract met de Belgen al verlengd na 2016? De staatssecretaris heeft altijd gezegd dat hij er 'alle vertrouwen' in heeft dat het contract met de Belgen ook na 2016 verlengd wordt. Het is dus de hoogste tijd om hier openheid over te geven. Graag een reactie. En wat de PVV betreft wordt deze PI helemaal nooit gesloten, omdat dit een gevangenis is die meer dan uitstekend draait.

Dank u wel.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2700 gasten

donaties

doneer

Nederland
English