Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over een schietgrage crimineel die uit een inrichting is ontsnapt.

1. Kent u het bericht: ‘Schietgrage crimineel ontsnapt uit inrichting ‘(*)?

2. Klopt het dat een gevaarlijke crimineel is gevlucht uit de psychiatrische inrichting in Den Dolder?

3. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

4. Klopt het dat deze crimineel in november pas zou vrijkomen, na het uitzitten van twee derde van zijn 3jarige celstraf, en dat hij dus in de gevangenis hoorde te zitten?

5. Bent u met de PVV van mening dat gedetineerden achter tralies horen en psychische problemen in de gevangenis moeten worden behandeld? zo nee, waarom niet?

6. Zo ja, waarom is dat niet gebeurd?

7. Worden er geen extra beveiligingsmaatregelen genomen wanneer een dergelijk gevaarlijke crimineel, al dan niet vrijwillig, in een zorginstelling wordt geplaatst? Zo nee, waarom niet en bent u bereid dit in het vervolg wel te gaan doen? Zo ja,

welke en gaat u deze aanscherpen nu ze niet hebben geholpen?

8. Bent u met de PVV van mening dat deze crimineel onder geen enkel beding in november voorwaardelijk op vrije voeten mag komen nu hij (voor zover hij dat niet al had gedaan)wederom bewijst een gevaar voor de samenleving te zijn en lak

heeft aan de rechtsstaat?

9. Wat doet u eraan om dit gevaar voor de samenleving per direct weer achter slot en grendel te zetten?

(*) AD, 17 juli 2015

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 7970 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties