Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de peperdure vliegtrips van de politietop.

1.)
Kent u het bericht: ‘Peperdure vliegtrips politietop’ (*)?

2.)
Klopt het dat de Nationale Politie vorig jaar € 50.000 uitgaf aan luxe reizen en dat het in 2013 om € 35.000 ging?

3.)
Bent u met de PVV van mening dat er zo zuinig mogelijk omgegaan dient te worden met gemeenschapsgeld? Zo nee, waarom niet?

4.)
Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat extra geld is besteed aan onnodig businessclass reizen terwijl dat ook aan het vangen van boeven besteed had kunnen worden? Zo nee, waarom niet?

5.)
Klopt het dat de Nationale Politie heeft besloten het vliegen per businessclass aan banden te leggen en dat daar nu een aanpassing van een wetsartikel voor in de maak is? Zo nee, waarom niet?

6.)
Zo ja, waarom is dit nooit eerder door de Nationale Politie (de mensen die de declaraties indienen of behandelen) geconstateerd en worden dit soort verspillingen van gemeenschapsgeld altijd pas aan banden gelegd op het moment dat het openbaar wordt?

7.)
Bent u met de PVV van mening dat bij congressen en andere dergelijke activiteiten altijd gekeken moet worden of het wel noodzakelijk is om deze bij te wonen en zo ja, of dit eventueel op een andere manier kan (videoconferentie bijvoorbeeld)? Zo nee, waarom niet?

8.)
Bent u bereid om naast het betreffende wetsartikel daarom ook het doel van de reizen kritisch tegen het licht te houden? Zo nee, waarom niet?

(*) AD, 24 juli 2015

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4850 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties