Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder (PVV) over het bericht 'TBS'er op verlof steekt vrouw in gezicht'.

1.)
Kent u het bericht 'TBS'er op verlof steekt vrouw in het gezicht'? (*)

2.)
Hoe is het mogelijk dat deze TBS'er aan zijn begeleider heeft kunnen ontsnappen?

3.)
Hoe is het mogelijk dat deze TBS'er aan een steekwapen of iets dergelijks heeft kunnen komen en daarmee het slachtoffer heeft kunnen verwonden?

4.)
Bent u met de PVV van mening dat de maatschappij geen proeftuin is? Zo nee, waarom niet?

5.)
Zo ja, bent u bereid om er voor te zorgen dat als er dan toch verlof wordt verleend een knieslot of broekstok of een andere fysieke beperking wordt toegepast waardoor vluchten niet mogelijk is? Zo nee, waarom niet?

6.)
Zo lang er nog TBS mogelijk is, inclusief verlofmogelijkheden, is het dan niet beter om een signalement van de betreffende TBSér aan de politie door te geven, zodat hij/zij sneller kan worden opgespoord? Zo nee, waarom niet?

7.)
Aangezien dat niet blijkt uit het bericht: is de betreffende TBSér inmiddels opgepakt op is hij nog op vrije voeten?

 

(*)  http://www.hartvannederland.nl/algemeen/2015/tbs-er-op-verlof-steekt-vrouw-gezicht/

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3500 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties