Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder ( PVV ) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de tientallen miljoenen die het Rijk laat liggen door een versnipperde aanpak.

1.)
Kent u het bericht: 'Burgemeesters: pluk de crimineel' (*)?

2.)
Klopt het dat het Rijk door een versnipperde aanpak minder crimineel vermogen afpakt dan mogelijk is en daardoor tientallen miljoenen laat liggen? Zo nee, waarom niet?

3.)
Bent u met de PVV van mening dat georganiseerde criminaliteit keihard moet worden aangepakt en dat je deze criminelen hard treft als je hun geld afpakt? Zo nee, waarom niet?

4.)
Deelt u de mening dat hetgeen nu wordt afgepakt, iets meer dan 1% van het potentieel crimineel vermogen, ondanks dat de doelstelling ruim is gehaald, veel te weinig is? Zo nee, waarom niet?

5.)
Zo ja, bent u bereid om de rijksbegroting te ontschotten en een gezamenlijke afpakambitie af te spreken zodat de aanpak nog effectiever wordt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, per wanneer?

6.)
Klopt het dat een investering van 50 miljoen euro leidt tot een veelvoud aan crimineel vermogen dat kan worden afgepakt en dat daardoor het financieel risico voor het Rijk nihil is? Zo nee, waarom niet?

7.)
Zo ja, bent u bereid 50 miljoen euro te investeren in lokale en regionale afpakteams zoals het OM en de burgemeesters dat voorstellen? Zo nee waarom niet? Zo ja, per wanneer?

8.)
Bent u bereid een deel van het afgepakte criminele vermogen te gebruiken voor een verstevigde gezamenlijke aanpak van ondermijnde criminaliteit en daarmee weer meer geld af te pakken? Zo nee, waarom niet?

(*) Volkskrant, 'burgemeesters: pluk crimineel' en 'we moeten criminelen veel meer geld afpakken', 11/09/2015.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2500 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties