Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over dat de Haagse politie quota invoert om meer allochtone agenten in dienst te krijgen.

1.)
Kent u het bericht ‘Haagse politie voert quota in voor allochtone agenten’(*)?

2.)
Klopt het dat de Haagse politie een allochtonenquota gaat invoeren?

3.)
Zo ja, waarom deze voortrekkerij van allochtonen bij de politie?

4.)
Bent u met de PVV van mening dat de meest geschikte persoon de baan als agent moet krijgen en niet de persoon met het meest geschikte kleurtje? Zo nee, waarom niet?

5.)
Ziet u niet dat de burgemeester op deze manier autochtone agenten discrimineert en zo juist verdeeldheid binnen de politieorganisatie creëert? Zo nee, waarom niet?

6.)
Tot welke quota (percentage) heeft de burgemeester besloten?

7.)
Bent u met de PVV van mening dat nu met het diversiteitsbeleid al niet voldoende agenten van allochtone afkomst zijn, zij blijkbaar geen interesse hebben in een baan bij de politie en er met quota dus ongemotiveerde mensen worden aangetrokken? Zo nee, waarom niet?

8.)
Welke eisen gaat de burgemeester negeren om maar genoeg allochtonen bij de politie te krijgen (taaleis, strafblad etc.)?

9.)
Bent u met de PVV van mening dat de Schilderswijk niet inlevingsvermogen van de politie vergt, maar een flinke bezem die de politie erdoor moet halen? Zo nee, waarom niet?

10.)
Zegt de burgemeester van Den Haag nou eigenlijk dat autochtone agenten niet geschikt zijn om in bepaalde wijken te werken, omdat zij geen allochtoon zijn?

11.)
Zo ja, bent u met de PVV van mening dat dit niet aan agenten ligt, maar aan de mislukte integratie? Zo nee, waarom niet?

12.)
Bent u met de PVV van mening dat de politie zich niet aan moet passen aan allochtonen, maar allochtonen aan de politie en dat zij hebben te luisteren naar agenten van welke afkomst dan ook? Zo nee, waarom niet?

13.)
Klopt het dat er sinds de rellen in de Schilderswijk minder ID-controles worden gehouden en minder boetes worden uitgedeeld?

14.)
Bent u met de PVV van mening dat als allochtonen weer eens discriminatie roepen, het dan geen oplossing is om dan maar minder te gaan handhaven? Zo nee, waarom niet?

15.)
Wanneer staat u nu eindelijk eens pal voor de politie en stopt u de onterechte beschuldigingen van discriminatie aan hun adres?

16.)
Bent u bereid uw partijgenoot/de burgemeester duidelijk te maken dat hij niet iedere keer moet buigen als iemand in de schilderswijk weer eens racisme of discriminatie roept, zeker gezien Leidse criminologen geen aanwijzingen vonden voor 'etnisch profileren'? Zo nee, waarom niet?

17.)
Bent u met de PVV van mening dat de politie op het moment wel wat beters te doen heeft dan de slechte maatregel van een allochtonenquota invoeren voor een niet-bestaand probleem (zoals boeven vangen, reorganiseren, etc.)?

18.)
Gaat u per direct contact opnemen met uw partijgenoot/de burgemeester van Den Haag om deze belachelijke allochtonenquota bij de politie tegen te houden? Zo nee, waarom niet?

 

(*) http://www.volkskrant.nl/binnenland/haagse-politievoert-quota-voor-allochtone-politieagenten~a4159100/

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2655 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties