Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht: ’Veiligheid uit het oog verloren’.

1.)
Kent u het bericht: ’Veiligheid uit het oog verloren’ (*)?

2.)
Klopt het dat capaciteitsproblemen bij de Nationale Politie ervoor zorgen dat de veiligheid op tal van zaken uit het oog verloren wordt omdat daar mensen voor worden ingezet die eigenlijk niet zijn toegerust voor dat werk? Zo nee, waarom niet?

3.)
Bent u met de PVV van mening dat deze surveillanten of moeten worden ingezet voor het werk waarvoor ze zijn opgeleid en toegerust, of dat zij de juiste middelen en opleiding moeten krijgen voor het werk dat zij daadwerkelijk doen en het gevaar waar zij daarbij mee te maken kunnen krijgen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dit realiseren?

4.)
Klopt het dat veel surveillanten onder valse voorwaarden zijn binnen gehaald met de toezegging dat ze binnen drie jaar kunnen doorstromen naar agent, maar dat dit In de praktijk acht jaar blijkt te duren? Zo ja, Wat is hiervan de reden en wat gaat u eraan doen om deze doorstroom wel goed te laten verlopen?

5.)
Bent u met de PVV van mening dat het belachelijk is om deze mensen te zeggen dat ze bij een aanslag maar moeten proberen te filmen om vervolgens weg te rennen en dat dit het vertrouwen van de betreffende surveillanten, maar ook van de burger in de politie ernstig schaadt? Zo nee, waarom niet?

6.)
Bent u met de PVV van mening dat kritiek van de mensen die daadwerkelijk op straat lopen van groot belang is en hoe gaat u ervoor zorgen dat hier naar geluisterd wordt nu wederom blijkt dat kritiek niet wordt getolereerd en zelfs represailles van de leiding tot gevolg kan hebben?

 

(*) Telegraaf 03-02-2016, ’Veiligheid uit het oog verloren’.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3160 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties