Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de staatssecretaris van veiligheid en justitie over het bericht dat boeven de baas zijn in de bajes.

1.)
Kent u de berichten ‘Boeven de baas in bajes’ en ‘Bewaarders verraden cel-inspecties’ (*)?

2.)
Klopt het dat niet de directie of bewaarders het op bepaalde afdelingen voor het zeggen hebben, maar invloedrijke en vermogende gevangenen? Zo nee, waarom niet?

3.)
Om welke afdelingen gaat het specifiek?

4.)
Bent u met de PVV van mening dat deze situatie schandalig is en het er op lijkt dat de overheid de (georganiseerde) criminaliteit niet eens de kop in kan drukken als het plaatsvindt onder haar eigen neus? Zo nee, waarom niet?

5.)
Welke maatregelen gaat u nemen om deze wantoestanden per direct de kop in te drukken?

6.)
Erkent u dat er tussen al het hardwerkende en goede gevangenispersoneel ook rotte appels kunnen zitten? Zo nee, waarom niet?

7.)
Wanneer en op welke wijze gaat u nu eindelijk eens een eind maken aan de wapens, smartphones en drugs die in de inrichtingen welig tieren mede dankzij corrupt gevangenispersoneel?

8.)
Hoe neemt u in dit beleid de aanpak van corrupt gevangenispersoneel mee?

9.)
Klopt het dat de inlichtingendiensten van de Nationale Politie op de hoogte zijn van het vooraf informeren van gedetineerden door bewaarders over cel-inspecties? Zo ja, hebben zij hierop actie ondernomen en welke? Zo nee, waarom niet?

(*) Telegraaf 22-02-2016, ‘Boeven de baas in bajes’ en ‘Bewaarders verraden cel-inspecties’.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3175 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties