Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie:

1.)
Kent u het item in de uitzending van Eenvandaag over cipiers in gevangenissen die vrezen voor levensgevaarlijke situaties vanwege celdeuren die van binnenuit afgesloten kunnen worden door gedetineerden? (*)

2.)
Bent u het met de PVV eens dat te allen tijde voorkomen dient te worden dat een gedetineerde de celdeur zelf kan afsluiten op welke wijze (met een pasje, een stukje karton of plastic, etc.) dan ook? Zo nee, waarom niet?

3.)
Bent u het met de PVV eens dat elk slachtoffer dat door een afgesloten celdeur wordt veroorzaakt, er één teveel is? Zo nee, waarom niet?

4.)
Zo ja, wat gaat u hier aan doen, ofwel bent u alsnog bereid de celdeuren te vervangen, zodat dergelijke situaties tot het verleden gaan behoren?

5.)
Bent u het met de PVV eens dat gevangenispersoneel geen klusjesmannen zijn en dat zij in staat moeten worden gesteld hun werk naar behoren en zonder angst moeten kunnen verrichten? Zo nee, waarom niet?

6.)
Bent u het met de PVV eens dat de overheid verantwoordelijk is voor een veilige werkomgeving voor het gevangenispersoneel en ook verantwoordelijk is voor de veiligheid van gedetineerden? Zo nee, waarom niet?

 

(*) http://justitie.eenvandaag.nl/radio-items/65453/cipiers_vrezen_levensgevaarlijke_situaties_door_celdeur

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4580 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties