Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van veiligheid en justitie over de politie die het onderspit delft tegen zware criminaliteit.

1.)
Kent u de berichten: ’Politie delft onderspit’ (1), ‘Water staat ons aan de lippen’ (2), ‘Een beetje hennepteler is tegenwoordig bewapend’ (3) en ‘West-Brabant land van hennep en intimidatie’ (4)?

2.)
Ziet u, nu de voorzitter van de Taskforce georganiseerde criminaliteit Brabant (tevens burgemeester van Tilburg), de politiebond ACP, de recherchechef van de regionale eenheid Zeeland-West-Brabant en de hoofdofficier van justitie in diezelfde regio aangeven dat er door drugsmoorden en aanslagen tussen criminelen er een overclaim ligt op de politie, eindelijk in dat de bezuinigingen te ver gaan en het water de politie letterlijk aan de lippen staat? Zo nee, wat is daar dan in vredesnaam voor nodig?

3.)
Gaat u gehoor geven aan de dringende oproep te zorgen voor meer capaciteit, zowel bij de politie (recherche) als bij het OM (officieren van justitie), zeker nu blijkt dat de extra 125 agenten die eind 2014 werden ingevlogen om het zuiden te helpen onvoldoende zijn en deze misdaadgolf ook de rest van het land dreigt te overspoelen? Zo nee, waarom niet?

4.)
Indien u niet bereid bent om fors meer capaciteit te regelen, wat gaat u dan wel doen om de zware criminaliteit een halt toe te roepen en uw prioriteit eer aan te doen?

5.)
Bent u met de PVV en nu ook de ACP van mening dat de CBS-cijfers die een daling van de criminaliteit laten zien, geen reëel beeld vormen omdat veel criminaliteit niet geregistreerd wordt? Zo nee, waarom niet?

6.)
Deelt u de mening dat het gezien die landelijke ‘daling’ extra opvallend is dat blijkbaar op alle fronten van zware criminaliteit in het zuiden juist een stijging te zien is? Zo nee, waarom niet?

7.)
Wat is de reden van deze stijging?

8.)
Klopt het dat criminelen veel gewelddadiger worden? Zo nee, waarom niet?

9.)
Klopt het dat er bij veel vormen van nieuwe criminaliteit (cybercrime etc.) nog geen beeld is van de omvang daarvan en dat het dus heel goed mogelijk is dat de daling van de geregistreerde criminaliteit mede veroorzaakt wordt door de verplaatsing van klassieke misdrijven naar nieuwe misdrijven?

10.)
Is de minister bereid om een realistisch beeld geven van de criminaliteit? Dus niet alleen kale cijfers met daaraan een mooi-weer-conclusie, maar (om in termen van het kabinet te blijven) het eerlijke verhaal? Zo nee, waarom niet?

 

(1) Telegraaf, 06 maart 2016, ‘Politie delft onderspit’
(2) Telegraaf, 06 maart 2016, ‘Water staat ons aan de lippen’
(3) Trouw, 05 maart 2016, ‘Een beetje hennepteler is tegenwoordig bewapend’
(4) Trouw, 05 maart 2016, ‘West-Brabant land van hennep en intimidatie’

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3020 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties