Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de gemeenschap die deels opdraait voor schade door krakers.

1.)
Kent u het bericht: “Boete criminele krakers verlaagd” (*)?

2.)
Klopt het dat veroordeelde krakers, die tijdens de ontruiming van de Utrechtse Ubica-panden in 2013 voor bijna € 60.000 schade veroorzaakten, van de politie en gemeente ’korting’ hebben gekregen en slechts € 37.500 hoeven te betalen als schadevergoeding?

3.)
Ondanks dat de gemeente hiervoor primair verantwoordelijk is, vind u het normaal dat de belastingbetaler opdraait voor (een deel van) deze schade? Zo ja, zou u dat kunnen uitleggen?

4.)
Bent u met de PVV van mening dat het bizar is dat een gemeente een door de rechter vastgesteld bedrag naast zich neerlegt en dat zij hiermee de aanpak van krakers weer onderuit haalt? Zo nee, waarom niet?

5.)
Deelt u de mening dat het een klap is in het gezicht van de politieagenten en mensen waarvan bijvoorbeeld hun auto in de brand werd gestoken dat de krakers de schade niet volledig hoeven te betalen? Zo nee, waarom niet?

6.)
Zijn er vergelijkbare gevallen bekend in andere gemeenten? Zo ja, bent u bereid iets van actie te ondernemen daar het wel gaat om de politie en slachtoffers die op deze manier keihard in de steek gelaten worden? Zo nee waarom niet?

(*) Telegraaf 12 oktober 2016, Boete criminele krakers verlaagd

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5040 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties