Nederland weer van ons

Vragen van de leden Helder en Madlener (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over dat de snelwegpolitie wordt afgeschaft terwijl er juist behoefte is aan meer controle op verkeershufters.

1.)
Kent u het bericht: ‘Snelwegpolitie afgeschaft: minder controle op verkeershufters’(*)

2.)
Klopt het dat de snelwegpolitie, die ervoor zorgt dat verkeershufters gericht worden aangepakt, verdwijnt en de agenten in hun snelle auto's in december 2016 al hun laatste rondes over de snelweg rijden?

3.)
Wat is de overweging die hieraan ten grondslag ligt gezien de medewerkers van het project Verkeershandhaving de afgelopen twee jaar goed gepresteerd hebben en het aantal processen verbaal voldoet aan de verwachtingen?

4.)
Heeft u de afgelopen periode niet meegekregen dat er juist enorme behoefte bestaat aan meer van dit soort agenten in snelle auto’s getuige het pleidooi van o.a. de landelijke verkeersofficier van justitie, Achilles Damen, of vindt u het wel prima dat de pakkans van bijvoorbeeld drankrijders nog lager wordt door dit besluit?

5.)
Waarom handelt u in strijd met het doel van het kabinet om het aantal verkeersdoden terug te brengen, zeker gezien het feit dat de afgelopen jaren het aantal verkeersdoden en gewonden juist weer toeneemt?

6.)
Hoe verhoudt dit besluit zich tot hetgeen Rinus Otte van het College van procureurs-generaal bij het Openbaar Ministerie heeft gezegd, namelijk dat er meer verkeershandhaving op straat komt, dat de flitspalen kunnen blijven, maar dat het blauw op straat zal blijven toenemen?

7.)
Bent u met de PVV van mening dat de huidige snelwegpolitie juist moet worden uitgebreid? Zo nee, waarom niet?

8.)
Klopt het dat de handhaving op de snelwegen wordt overgenomen door agenten van de Dienst Infra van de landelijke Eenheid en kunt u in ieder geval garanderen dat de expertise van de huidige eenheid niet verdwijnt?

(*) https://www.rtlnieuws.nl/nederland/snelwegpolitie-afgeschaft-minder-controle-op-verkeershufters

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4650 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties