Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de berichten “Vrijuit bellen in de bajes” en “Cel vol met smokkelwaar”:

1.)
Kent u de berichten “Vrijuit bellen in de bajes” en “Cel vol met smokkelwaar” (*)?

2.)
Bent u het met de PVV eens dat nu er wederom verboden middelen (zogenoemde contrabande), zoals mobiele telefoons en drugs zijn gevonden er meer gecontroleerd moet gaan worden? Zo nee, waarom niet?

3.)
Zo ja, wat gaat u doen om er voor te zorgen dat er dagelijks gecontroleerd gaat worden op bezit van contrabande, door celinspecties en gebruikmaking van de detectiepoortjes?

4.)
Bent u dan ook bereid om er voor te zorgen dat er voldoende personeel in alle gevangenissen aanwezig is en dat het aanwezige personeel ook gekwalificeerd is? Zo nee, waarom niet?

5.)
Bent u het met de PVV eens dat de veiligheid van het hardwerkende gevangenispersoneel voorop staat en dat daardoor bovengenoemde maatregelen zo spoedig mogelijk genomen moeten worden? Zo nee, waarom niet?

6.)
Bent u dan kader ook bereid om, in ieder geval zo lang er onvoldoende gekwalificeerd personeel is, het systeem van promoveren/degraderen te stoppen, omdat de veiligheid van het personeel dat vereist? Zo nee, waarom niet?

7.)
Gaat u er ook voor zorgen dat er vanaf nu alle incidenten op dit gebied nauwkeurig te (laten) registreren, zodat de omvang van het probleem duidelijk is en er beleid op kan worden gemaakt? Zo nee, waarom niet?

(*) “Vrijuit bellen in de bajes” en “Cel vol met smokkelwaar” (Telegraaf, 9 maart 2017)

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2550 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English