Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht “Aantal meldingen identiteitsfraude verdubbeld” (*).

1.)
Kent u het bericht “Aantal meldingen identiteitsfraude verdubbeld “?

2.)
Bent u het met mijn fractie eens dat een ruimschootse verdubbeling van het aantal meldingen van identiteitsfraude in 2016 een trieste ontwikkeling is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u hier aan doen?

3.)
Bent u het met mijn fractie eens dat de verdubbeling niet alleen kan zijn veroorzaakt door het feit dat er meer gevallen gemeld worden, omdat het melden eenvoudiger is geworden en er sprake is van een toegenomen oplettendheid op deze vorm van fraude? Zo nee, waarom niet?

4.)
Zo ja, wat zijn volgens u (nog meer) oorzaken van de verdubbeling van het aantal meldingen van identiteitsfraude?

5.)
Kent u de situatie van het slachtoffer die in het bericht is genoemd? Zo nee, bent u bereid om contact op te nemen met zijn advocaat, mr. S. Diekstra? Zo nee, waarom niet?

6.)
Bent u het met mijn fractie eens dat overheidsinstanties, zoals het Openbaar Ministerie, het CBR en het CJIB, actiever de slachtoffers moeten helpen zeker wanneer de identiteit van de dader bekend is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u op dit punt ondernemen?

7.) \Met ingang van 3 april 2017 wordt ieder slachtoffer van een misdrijf geïnformeerd over zijn rechten. Slachtoffers hebben bijvoorbeeld recht op informatie, recht op juridische bijstand, recht om aangifte te doen en in sommige gevallen op een schadevergoeding. Bent u het met mijn fractie eens dat ook het CBR en het CJIB deze rechten in acht nemen en daar naar handelen? Zo nee, waarom niet?

8.)
Zo ja, bent u bereid om deze overheidsinstanties actief te informeren op dit onderwerp?

(*) http://wnl.tv/2017/04/10/aantal-meldingen-identiteitsfraude-verdubbeld/ 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 11395 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English