Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht: “Magere score voor politie in de buurt”.

1.)
Kent u het bericht: “Magere score politie in de buurt” (*)?

2.)
Klopt het dat burgers nergens zo ontevreden zijn over het functioneren van de politie in hun buurt als in Zuid-Limburg? Zo nee, waarom niet?

3.)
Denkt u net als de CBS-onderzoeker Maarten Bloem, dat het te maken heeft met ervaren overlast zoals drugstoerisme en –criminaliteit? Zo nee, waarom niet?

4.)
Wordt dit soort criminaliteit wel effectief aangepakt aangezien het percentage tevreden mensen in die regio’s lager ligt dan het landelijk gemiddelde en het percentage in politieregio Maastricht/Sittard-Geleen zelfs een daling laat zien?

5.)
Wanneer wordt in die regio’s eindelijk eens het juiste aantal wijkagenten ingezet?

6.)
Welke maatregelen gaat u nemen om de tevredenheidsscore over de politie in deze regio’s omhoog te krijgen?

(*) De Limburger, 10 april 2017

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2550 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English