Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht “Wat is er staatsgeheim aan de dood van de 8-jarige Sharleyne?” (AD 20 april 2017):

1.)
Kent u het bericht “Wat is er staatsgeheim aan de dood van de 8-jarige Sharleyne?”(*)

2.)
Klopt de inhoud van het bericht? Zo nee, wat is dan de juiste versie?

3.)
Zo ja, kunt u aangeven waarom het Openbaar Ministerie stukken uit het dossier inzake het strafrechtelijk onderzoek naar de dood van de achtjarige Sharleyne uit Hoogeveen tot staatsgeheim heeft bestempeld

4.)
Hoe kan het onderzoek naar de dood van een achtjarig meisje de veiligheid van de staat raken?

5.)
Kunt u aangeven of het eerder is voorgekomen dat stukken uit een strafrechtelijk dossier tot staatsgeheim zijn bestempeld nadat een belanghebbende bij het Gerechtshof Leeuwarden in het gelijk is gesteld in zogenoemde artikel 12-procedure?

6.)
Deelt u de mening van (de woordvoerder van) het Openbaar Ministerie Noord-Nederland dat OM-journaals altijd als staatsgeheim worden bestempeld? Zo nee, wat is dan het juiste standpunt?

7.)
Bent u het met mijn fractie eens dat het voor de heer Remouchamps (de vader van Sharleyne) de handelwijze van het Openbare Ministerie in de zaak van zijn dochtertje Sharleyne een bittere teleurstelling is? Zo ja, wat gaat u daar aan doen?

8.)
Bent u het met mijn fractie eens dat de handelwijze van het Openbaar Ministerie in ieder geval in strijd is met de richtlijnen die gelden voor slachtoffers in het strafproces? Zo ja, wat gaat u doen om hem te helpen?

9.)
Bent u het met mijn fractie eens dat, nu het Openbaar Ministerie door het Gerechtshof Leeuwarden alsnog tot vervolging van de moeder van Sharleyne is gedwongen, de bestempeling van delen in het strafdossier tot staatsgeheim op zijn zachtst gezegd vreemd is? Zo nee, waarom niet?

10.)
Klopt het dat de hoofdofficier van justitie, onder wiens verantwoordelijkheid het oorspronkelijke seponeringsbesluit viel, ook degene is die feitelijke heeft beslist op het Wob-verzoek dat namens de vader van Sharleyne is ingediend?

11.)
Zo ja, bent u bereid om in overleg met het Openbaar Ministerie te treden, al dan niet vertrouwelijk, om hiermee de heer Remouchamps te helpen en daarmee het vertrouwen in het Openbaar Ministerie te herstellen?

(*) http://www.ad.nl/binnenland/wat-is-er-staatsgeheim-aan-de-dood-van-de-8-jarige-sharleyne~a3193d1e/

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2650 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English