Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht “Voortvluchtigen criminelen ontlopen gevangenisstraf.”

1.)
Kent u het bericht “Voortvluchtige criminelen ontlopen gevangenisstraf? (*)

2.)
Klopt het bericht en zo ja, bent u het met mijn fractie eens dat geen enkele veroordeelde crimineel zijn straf dient te ontlopen? Zo nee, waarom niet?

3.)
Zo ja, wat gaat u doen om deze criminelen zo snel mogelijk op te sporen zodat ze alsnog de opgelegde straf zullen uitzitten?

4.)
Wat gaat u doen om er voor te zorgen dat de opgelegde straf in ieder geval niet zal verjaren?

5.)
Bent u het met mijn fractie eens dat er een verschijningsplicht moet zijn voor verdachten in die zin dat ze op de zitting, waar het vonnis wordt uitgesproken, aanwezig moeten zijn? zo nee, waarom niet?

6.)
Bent u het met mijn fractie eens dat een verplichte aanwezigheid op de zitting er voor zorgt dat ze de straf niet kunnen ontlopen, omdat ze dan na de uitspraak meteen naar de gevangenis gebracht kunnen worden? Zo nee, waarom niet?

7.)
Bent u het met mijn fractie eens dat het rapport “De onvindbaren” aantoont dat de zogenoemde zelfmeldplicht veel te vrijblijvend is en veroordeelden zo hun straf gemakkelijk kunnen ontlopen? Zo nee, waarom niet?

8.)
Bent u het met mijn fractie eens dat het zich niet zelfstandig melden bij de gevangenis om de straf te ondergaan, strafverhogend zou moeten zijn? Zo nee, waarom niet?

9.)
En zo nee, wat gaat u dan ondernemen om er voor te zorgen dat veroordeelden aan de zelfmeldplicht voldoen als u deze makkelijk te omzeilen plicht wenst te behouden?

10.)
Indien er meer (opsporings)capaciteit nodig is bij de politie om de voortvluchtige criminelen op te sporen, bent u bereid om daar voor te zorgen? Zo nee, waarom niet?

(*) Voortvluchtige criminelen ontlopen gevangenisstraf (NRC 19 april 2017)
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/04/19/voortvluchtige-criminelen-ontlopen-gevangenisstraf-8320953-a1555185

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2645 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English