Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht “Moordzaken gedwongen in de ijskast.”

1.)
Kent u het bericht “Moordzaken gedwongen in de ijskast” (*)?

2.)
Klopt het dat de politie door gebrek aan capaciteit het onderzoek naar 4 ernstige misdrijven noodgedwongen heeft moeten staken?

3.)
Zo ja, wat gaat u er aan doen om er voor te zorgen dat die situatie zo snel mogelijk tot het verleden behoort en de slachtoffers en/of nabestaanden recht wordt gedaan?

4.)
Bent u het met de PVV eens dat het (voorlopig) noodgedwongen moeten stopzetten van onderzoeken het vertrouwen in de rechtsstaat ondermijnt? Zo nee, waarom niet?

5.)
Wat is/zijn de achterliggende reden/redenen van het gebrek aan capaciteit? Is dat ‘slechts’ het bezuinigen op de politieorganisatie of spelen er ook andere oorzaken?

6.)
Is er al zicht op de termijn waarbinnen één of meer van de stopgezette onderzoeken weer kan worden hervat? Zo ja, kunt u aangeven binnen welke termijn?

7.)
Betekent het stopzetten van de onderzoeken ook dat nieuwe tips in de betreffende zaken niet worden opgepakt?

8.)
Bent u bereid om deze vragen te beantwoorden voorafgaande aan de behandeling van de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid?

(*) https://m.limburger.nl/cnt/dmf20171027_00049768/te-weinig-capaciteit-politie-zet-moordzaken-in-de-ijskast/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_term=limburger&utm_content=article&utm_campaign=seeding

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3140 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English