Nederland weer van ons

Vragen van de leden Helder en Wilders (PVV) over het bericht “Bezoek aan Ertugrul Gazi CamiiMoskee (Facebook 1 december 2017).

1.)
Kent u het bericht “Bezoek aan Ertugrul Gazi CamiiMoskee (*)?

2.)
Klopt de inhoud van dit bericht? Zo nee, wat zijn dan de feiten?

3.)
Zo ja, bent u het met de PVV eens dat de politie zich aan haar eigen gedragscode moet houden en dus een neutrale uitstraling moet hebben? Zo nee, waarom niet?

4.)
Zo nee, waarom wordt er telkens “verbinding” gezocht, dan wel gecapituleerd voor een gewelddadige ideologie waarvan de normen en waarden haaks staan op die van Nederland?

5.)
Zo ja, wat gaat u hiertegen doen, in ieder geval richting de politie Haaksbergen?

6.)
Hoe past een dergelijke houding van de, in dit geval, politie Haaksbergen bij het onlangs aan de korpschef gepresenteerde zwartboek inzake discriminatie?

7.)
Deelt u de mening van de PVV dat de politie hiermee zelf collega’s discrimineert door zich zo openlijk te onderwerpen aan de Islamitische normen en waarden? Zo nee, waarom niet?

8.)
Waarom is aan agenten wel voorgehouden niet te poseren met Zwarte Piet, omdat “de politie in deze maatschappelijke discussie een neutrale houding moet innemen”?

9.)
Gaat u er voor zorgen dat de politie zich voortaan bezig houdt met haar wettelijke taken en hierbij een neutrale houding en uitstraling in acht neemt? Zo nee, waarom niet?

(*) https://m.facebook.com/PolitieHaaksbergen/?locale2=nl_NL

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2560 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English