Nederland weer van ons

De jaarwisseling betekent voor veel Nederlanders ieder jaar weer een feest. Maar dat geldt inmiddels voor steeds minder mensen. Het draagvlak neemt dan ook duidelijk af. Uit een peiling in maart van dit jaar bleek dat 60% van de ondervraagde PVV-stemmers inmiddels voelt voor een verbod op knalvuurwerk. Volgens de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid (OVV) is de viering van oud en nieuw is op veel plaatsen in Nederland het onveiligste feest van het jaar geworden. Bij iedere jaarwisseling vallen honderden gewonden, worden agenten en hulpverleners bestookt met vuurwerk en is sprake van ernstige overlast. Bij de politie geldt de jaarwisseling als een hoog risico evenement. Dat kan niet meer als een feest worden betiteld.

De OVV heeft dan ook 7 aanbevelingen gedaan, waar ik er 3 van wil noemen:
1. verbied vuurwerk dat in de praktijk de grootste inbreuk maakt op de veiligheid doordat het zorgt voor letsel (vuurpijlen) en overlast (knalvuurwerk);
2. zorg voor meer inzicht in de relatie tussen het type vuurwerk en de omvang en ernst van het letsel en neem indien noodzakelijk nadere maatregelen;
3. versterk de opsporing en vervolging van de handel in illegaal vuurwerk.

De minister kwam in eerste instantie in maart met de aankondiging van een nog dit jaar in te voeren landelijk verbod op de verkoop van rotjes en ander werpbaar knalvuurwerk. Dat werd weer ingetrokken, maar er is nu ruimte zijn voor lokaal maatwerk: gemeenten mogen zelf alle soorten vuurwerk verbieden. De minister stelt zich nu op het standpunt dat een vergaande maatregel als een verbod pas in de rede ligt als andere maatregelen niet werken. Laat ik een paar van de maatregelen noemen:

1. ten aanzien van het legale knalvuurwerk zal nog nadrukkelijker worden ingezet op gedragsverandering via voorlichting, omdat de oorzaak van gevaarzetting voor een belangrijk deel te wijten is aan gedrag, bijvoorbeeld omdat met knalvuurwerk wordt gegooid naar omstanders. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan wordt een verbod niet uitgesloten;
2. vanaf komende jaarwisseling 2018/2019 mogen alleen vuurpijlen die voorzien zijn van een stabilisatiemechanisme voor het afsteken aan consumenten ver-kocht worden. Begin volgend jaar zal deze maatregel worden geëvalueerd aan de hand van de letselcijfers. Regelgeving voor een verbod op vuurwerk kan in die periode worden voorbereid;

Maar hoe wordt gemeten of de “nog nadrukkelijkere inzet op gedragsverandering” resultaat heeft gehad? Daar wordt met geen woord over gesproken. En wat wordt er bedoeld met evaluatie aan de hand van letselcijfers? Is er een ondergrens in omvang en ernst van de letsels? Het is namelijk wel de voorbode van een eventueel verbod op legaal knalvuurwerk. De politie, de vuurwerkbranche en de burgers willen duidelijkheid.

Het is voor mijn fractie kiezen uit twee kwaden: mensen die de jaarwisseling willen vieren met het afsteken van normaal vuurwerk enerzijds en de politie die het steeds zwaarder te verduren krijgt in die nacht anderzijds. Kern is de handhaving: zwaar illegaal vuurwerk opsporen en in beslag nemen, het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijdspanne en de schade en overlast door vuurwerk tegengaan. Alleen dan blijft het draagvlak behouden. Maar degenen die het moet handhaven is nu juist de politie.

Als de jaarwisseling weer een feest voor allen moet gaan worden, waar mijn fractie een groot voorstander van is, dan moet de minister het voortouw nemen. Dus tot slot ook de vraag: wat gaat hij doen met de andere aanbevelingen van de OVV?:
1. meer capaciteit en budget voor de aanpak van illegaal vuurwerk;
2. stevige maatregelen tegen geweldsplegers en de criminele organisaties achter illegaal vuurwerk.

Afrondend, de PVV steunt een algeheel verbod op consumentenvuurwerk niet, maar ziet wel een deugdelijke, landelijke aanpak graag tegemoet, want alleen dan kan de veiligheid tijdens de jaarwisseling gewaarborgd worden en wordt het weer een feest voor allemaal. Als ik een advies mag geven: ga samen met de politie en de Belan-genvereniging Pyrotechniek Nederland aan dat plan werken en houd de Kamer hiervan op de hoogte.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3895 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties