Nederland weer van ons

Beste vrienden van de Vrijheid,
Vorige week stuurde ik u een Nieuwsbrief met een verzoek mij te helpen. Dat leverde onmiddellijk veel reacties op. We hebben nu financieel weer een beetje vlees op onze botten en dat is een goed gevoel. Ik ben enorm gesterkt door de gulle giften. Tegen alle mensen die iets gaven zeg ik: heel hartelijk dank!

Mensen stuurden mij soms ook een boodschap over waarom zij iets gireerden. Verhalen over overlast, criminaliteit, problemen in de zorg, onveilige scholen en de islamisering die maar doorgaat. Nu heeft dit kabinet weer nieuwe problemen georganiseerd: de toestroom van Oost-Europeanen. Ook daar kreeg ik veel geluiden over. Uiteraard kunt u blijven rekenen op de steun van de Partij voor de Vrijheid.
Ik wil iedereen die al iets heeft geschonken hartelijk danken. Dankzij u kan de PVV de winter door. Zeker in deze dure dagen van december ben ik u erg erkentelijk.
Voor de mensen die nog geen tijd hebben gehad iets te sturen: ik hoop dat u nog in de gelegenheid bent geld over te maken. Uw steun is echt dringend nodig. U kunt uw bijdrage overmaken aan Stichting vrienden van de PVV te Den Haag, op rekeningnummer 67.04.72.344.

Vriendelijke groet,

Geert Wilders

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2365 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties