Nederland weer van ons

De PVV wil dat snel maatregelen worden genomen voor veiligere scholen. Woensdag 17 januari praat de Tweede Kamer over veiligheid in het onderwijs. De Partij voor de Vrijheid presenteert een tienpuntenplan. Dat doet de partij na honderden reacties op het PVV-Meldpunt Onveilige Scholen. De PVV wil excessen met harde hand uitbannen en nieuwe probleemjongeren voorkomen door goede veiligheidsplannen op scholen.

Het PVV TIENPUNTENPLAN behelst de volgende punten:


1. Actieve Schoolcops; Een landelijke politie-eenheid die scholen onaangekondigd komen controleren op wapen- en drugsbezit. Scholen moeten hieraan verplicht meewerken; leerlingen bij wie wapens en / of drugs worden gevonden, worden direct in hechtenis genomen.
2. Op iedere ‘wapengevaarlijke school’ komen wapenscanners.
3. Leerlingen die wapens en / of drugs meebrengen naar school of zich schuldig maken aan geweldsdelicten, ernstige bedreigingen en / of pestterreur worden van school verwijderd en strafrechtelijk vervolgd (bij minderjarigheid de ouders).
4. Van school verwijderde leerlingen worden op ‘reboundscholen’ geplaatst; een soort heropvoedingskampen waar ontspoorde leerlingen normen en waarden krijgen bijgebracht. Professionals bepalen of er een terugkeer naar het reguliere onderwijs mogelijk is.
5. Scholen krijgen de bevoegdheid om probleemleerlingen, zonder toestemming van ouders, door te verwijzen naar het speciaal onderwijs.
6. Er komt een melding- en registratieplicht voor schoolleiders aangaande geweldsdelicten, wapen- en / of drugsbezit en ernstige bedreigingen.
7. Schoolleiders die geen melding doen, dienen strafrechtelijk te worden vervolgd.
8. Er komt een openbaar registratiepunt
9. Er komen landelijke verplichte veiligheidsplannen voor elke school. Deze plannen bevatten heldere anti-pestprotocollen en heldere schoolregels, met duidelijke sanctionering bij het overtreden van de regels. Het veiligheidsplan behelst ook regels omtrent het misbruik van mobiele telefoons, kledingsvoorschriften tegen verdere seksualisering en een vertrouwenscommissie voor gevallen van (seksuele) intimidatie.
10. De banden met ouders moeten worden aangehaald om zo eerder problemen met leerlingen sneller te signaleren en samen op te lossen. Bezoek ouderavonden dienen verplicht te worden gesteld en het jaarlijkse huisbezoek van de leraar dient terug te keren.

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2295 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties