Nederland weer van ons

Er zijn vandaag twee PVV moties aangenomen. De eerste motie betrof het gereedmaken van de richtlijn ouderenmishandeling. De tweede motie betrof het verhalen van de kosten van uit huis geplaatste daders van huiselijk geweld. De kosten die gemaakt worden voor tijdelijk onderdak moeten voortaan verhaald worden op de daders zelf. Onderstaand de betreffende moties.

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


constaterende dat de richtlijn ouderenmishandeling nog niet gereed is;


overwegende dat deze richtlijn belangrijke handvatten biedt voor zorgaanbieders, te weten: de meldplicht, de vergewisplicht en de verplichte verklaring omtrent gedrag voor zorgpersoneel en bestuurders;


overwegende dat de richtlijn met het controversieel verklaren van de wetsvoorstellen Beginselenwet AWBZ-zorg en wetsvoorstel CIiëntenrechten Zorg niet binnen afzienbare tijd gereed gemaakt zal gaan worden;


verzoekt de regering, de richtlijn ouderenmishandeling zo spoedig mogelijk gereed te maken en de in deze richtlijn ouderenmishandeling genoemde maatregelen in te voeren als beleid door zorgaanbieders,


en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

 

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


constaterende dat uit huis geplaatste daders van huiselijk geweld op kosten van de belastingbetaler tijdelijk elders onderdak krijgen;


verzoekt de regering, de kosten die gemaakt worden om tijdelijk onderdak te bieden aan daders van huiselijk geweld, te verhalen op de daders zelf,


en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2215 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties