feed-image RSS

Nederland weer van ons

Vz,

De beoogde wijziging van de Wet studiefinanciering 2000, waarbij de rentemaatstaf aangepast zal gaan worden, dient volgens dit kabinet om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te verbeteren.
De opbrengst van deze maatregel zal structureel € 226 miljoen bedragen.

Schriftelijke vragen van het Lid Beertema (PVV) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media:

1.)
Bent u bekend met het bericht dat in lesmateriaal voor het vak Nederlands, Nieuw Nederlands 5/6 vwo Noordhoff Uitgevers, atheneum 5, Geert Wilders wordt beschreven als “het gevaar” (*)?

Vz,

Net als tijdens het laatste AO OJCS-Raad van november vorig jaar staat ook dit AO in het teken van de geannoteerde agenda van de OJCS-Raad, en dat de definitieve standpuntbepaling van Nederland nog in de ministerraad zal plaatsvinden.
Daarom een aantal opmerkingen, vragen en aanbevelingen aan de minister in de ijdele hoop dat zij die zal meenemen in de standpuntbepaling van dit kabinet.
IJdele hoop omdat wij ons terdege bewust zijn van het feit dat er geen grotere eurofiele partij is dan D66. Daar komen ze tenminste openlijk voor uit, in tegenstelling tot andere partijen in dit huis die zich voornamelijk als quasi-kritisch positioneren maar ondertussen de ‘ever closer union’ vol overgave blijven steunen. Dat gezegd hebbende, wil ik nogmaals benadrukken dat onderwijs een nationale aangelegenheid is en dat daar absoluut niet aan getornd kan en mag worden. Ik herhaal dit uitgangspunt nog maar eens want ons bekruipt sterk het gevoel dat ook ons onderwijs op sluimerende wijze de EU ingerommeld wordt.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3535 gasten

donaties

doneer

Nederland
English