Nederland weer van ons

De PVV heeft met afschuw kennisgenomen van het bericht dat een leerling mogelijk is doodgepest op het Hondsrug College te Emmen. De jongen stierf vorig jaar op veertienjarige leeftijd, na een lange periode van pesterijen en mishandeling op school.

Klik hier voor het bericht op de Telegraaf.nl

PVV-Kamerlid Harm Beertema :”Het is niet te bevatten dat zoiets in Nederland kan gebeuren. Op school moeten leerlingen veilig zijn. Dat is de verantwoordelijkheid van de leiding. Ik wil dat deze zaak tot de bodem wordt uitgezocht en de daders hard worden aangepakt”.  Daarnaast wil Beertema dat er meer aandacht wordt gegeven aan pesten op school om herhaling te voorkomen. Hij vindt dat alle papieren afspraken die er in de scholen al zijn, nu ook in praktijk moeten worden gebracht door leraren en teamleiders. Beertema heeft daarom hierover Kamervragen gesteld aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  

Vragen van het lid Beertema (PVV) aan de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap over het bericht dat een leerling mogelijk is dood gepest op het Hondsrug College te Emmen. 

1.)
Bent u bekend met de uitzending van Knevel & Van de Brink (*) waarin een moeder vertelde dat de dood van haar zoon werd veroorzaakt door het voortdurend pesten, slaan en bedreigen door zijn medeleerlingen?

2.)
Bent u van oordeel dat de school adequaat heeft gehandeld in deze situatie?

3.)
Onderkent u dat in veel scholen de protocollen en scenario’s zoals die in beleidsplannen zijn geformuleerd prima in orde zijn, maar dat die in de dagelijkse praktijk niet worden gehanteerd? Is dat in deze school het geval?

4.)
Bent u bereid om uw inspectie op te dragen deze zaak te onderzoeken, onafhankelijk van de beslissing van het Openbaar Ministerie om al of niet tot vervolging van de pesters over te gaan? Zo nee, waarom niet?

5.)
Bent u van plan om naar aanleiding van deze trieste zaak extra aandacht te geven aan pesten in school? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dat vormgeven?

 

(*) Knevel & Van de Brink (EO) van dinsdag 30 augustus 2011

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2995 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English