Nederland weer van ons

PVV-woordvoerder Onderwijs Harm Beertema vindt dat de de VO-raad ernstig over de schreef gaat met de aankondiging de Wet Onderwijstijd niet te zullen uitvoeren. “Net als iedereen in dit land moeten ook Sectorraden zich aan democratisch tot stand gekomen wetten houden. Blijkbaar hebben ook bestuurders behoefte aan een lesje burgerschap.” Beertema vraagt de minister om de VO-raad te ontbinden en te vervangen als die er inderdaad toe overgaat om de wet niet uit te voeren.

De PVV heeft hierover vandaag schriftelijke vragen gesteld aan de minister. 

Schriftelijke vragen van het lid Beertema aan de minister van OCW naar aanleiding van de aangenomen resolutie van de VO-raad die uitspreekt dat de Wet onderwijstijd niet uitgevoerd zal worden, ook niet als de Eerste Kamer deze Wet bekrachtigd zou hebben. 

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Scholen houden zich niet aan 1040 uur’ over de aangenomen resolutie van de VO-raad die uitspreekt dat de Wet onderwijstijd niet uitgevoerd zal worden?(*) 

2.)
Deelt u de mening van de PVV dat een Sectorraad te allen tijde democratisch tot stand gekomen wetten moet eerbiedigen en die loyaal moet uitvoeren?

3.)
Bent u het met de PVV eens dat een Sectorraad die aankondigt een democratisch tot stand gekomen wet niet uit te voeren, geen gesprekspartner meer kan zijn van regering en parlement en dat die daarom onmiddellijk opgeheven en vervangen moet worden op het moment dat daadwerkelijk de Wet onderwijstijd niet uitgevoerd wordt?

 

(*) http://www.vo-raad.nl/actueel/nieuws/scholen-houden-zich-niet-aan-1040-uur

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2725 gasten

donaties

doneer

Nederland
English