Nederland weer van ons

De PVV maakt zich ernstige zorgen over de veiligheid van leerlingen en onderwijspersoneel. ‘Schooldirecties moeten niet langer in staat worden gesteld weg te kijken bij geweld binnen de scholen’ stelt Harm Beertema. De PVV pleit dan ook voor een verplichting om altijd aangifte te doen bij incidenten met mishandeling en/of ernstige bedreiging van onderwijzend of onderwijsondersteunend personeel, waarbij de school de rol van aangevende partij op zich neemt.

Schriftelijke vragen van het lid Beertema (PVV) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen naar aanleiding van een artikel waarin gesteld wordt dat geweld binnen scholen door schooldirecties nog altijd niet voldoende wordt aangepakt

1.)
Bent u bekend met het artikel ‘Geweld in de klas, een taboe’? (*)

2.)
Bent u het met ons eens dat de veiligheid van leerlingen en onderwijspersoneel te allen tijde gegarandeerd moet zijn?  

3.)
Bent u het met ons eens dat de eindverantwoordelijkheid voor de veiligheid binnen de school bij de directie ligt en dat deze verantwoordelijkheid in veel gevallen tekort schiet? Zo nee, waarom niet?

4.)
Bent u het met ons eens dat het onwenselijk is dat schooldirecties aangifte bij geweld willen voorkomen omdat het de reputatie van de school zou schaden? Zo nee, waarom niet?

5.)
Onderschrijft u ons standpunt dat de positie van leraren sterk kan verbeteren als scholen verplicht worden om altijd aangifte te doen bij incidenten met mishandeling en/of ernstige bedreiging van onderwijzend of onderwijsondersteunend personeel, waarbij de school in zijn hoedanigheid van bevoegd gezag de rol van aangevende partij op zich neemt? Bent u bereid dit in wetgeving op te nemen? Zo nee, waarom niet?

(*) Volkskrant, 3 februari 2012

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3530 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English