Nederland weer van ons

De PVV heeft met grote bezorgdheid kennis genomen van het bericht dat ons hoger onderwijs wordt overspoeld door Zuid-Europese crisisstudenten. Door de EU-afspraken kunnen EU-studenten ook in Nederland studeren, maar door de crisis dreigen onze universiteiten en hogescholen nu overspoeld te worden door Zuid-Europese crisisstudenten.

PVV-Kamerlid Harm Beertema: “Als dit allemaal uit het Nederlandse onderwijsbudget betaald moet worden,waarop gaat de staatssecretaris dan bezuinigen?”. Hij vraagt zich tevens af waar al die studenten moeten wonen en wat dit betekent voor de kwaliteit van ons hoger onderwijs. De PVV wil dat dit probleem nog voor het begin van het komende studiejaar wordt opgelost. “ In Nederland moeten we de broekriem aantrekken om de crisis op te lossen. Veel mensen hebben het hierdoor financieel heel moeilijk. Het kan niet zo zijn dat we de belastingbetaler gaan vragen om ook nog eens de studie van Zuid-Europese crisisstudenten te bekostigen.” aldus Beertema.

Schriftelijke vragen van het lid Beertema (Partij voor de Vrijheid) aan de Staatssecretaris van OCW over het bericht dat ons hoger onderwijs wordt overspoeld door Zuid-Europese crisisstudenten.  

1.)
Bent u bekend met het artikel "Crisisstudent komt naar Nederland?" (*)

2.)
Klopt het dat er komend studiejaar naar schatting 16.000 studenten uit de Europese crisislanden uit Zuid-Europa naar EU-landen in Noord-Europa zullen trekken? Hoeveel van die 16.000 studenten zullen zich naar schatting bij Nederlandse universiteiten en hogescholen melden? 

3.)
De Nederlandse belastingbetaler moet voor elke Zuid-Europese crisisstudent ongeveer € 8000 bijleggen (€ 3000 aan het verschil tussen instellingsgeld en collegegeld plus € 5000 aan studiebeurs). Klopt deze berekening? Zo niet, hoe groot is dat bedrag dan wel?  

4.)
Heeft u al geld gereserveerd of gaat u geld reserveren voor de opvang van Zuid-Europese crisisstudenten? Zo ja, hoeveel geld en op welke posten heeft u bezuinigd om dat te realiseren? Zo nee, hoe gaat de Nederlandse samenleving deze opvang dan bekostigen? 

5.)
Bent u het met ons eens dat we de Nederlandse belastingbetaler niet kunnen vragen om de studie van Zuid-Europese crisisstudenten te bekostigen en wat gaat u doen om aan deze situatie een einde te maken nog voor de start van het nieuwe studiejaar? 

 (*) Telegraaf 2 augustus 2012

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5930 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties