Nederland weer van ons

De PVV wil van minister Bussemaker weten welke ROC's nepdiploma's aan Polen hebben uitgedeeld. Onderwijswoordvoerder Harm Beertema: 'Ondanks alle maatschappelijke en politieke verontwaardiging over diplomafraude gaan de ROC's gewoon door met het ontduiken van de Wet. De minister moet snel duidelijk maken welke stappen ze gaat ondernemen tegen het misbruik van belastinggeld door deze instellingen.' De PVV heeft schriftelijke vragen gesteld.

Vragen van het lid Beertema (Partij voor de Vrijheid) aan de minister van OCW over het bericht dat ROC's diploma's hebben verstrekt voor opleidingen die onder de maat zijn:

1.)
Bent u bekend met het artikel ' Nepdiploma's voor Polen kosten fiscus miljoenen'(*)?

2.)
Van welke 6 ROC's is inmiddels vastgesteld dat ze de wet hebben overtreden?

3.)
Bent u het met ons eens dat ook hier het toezicht vanuit de Colleges van Bestuur en de Raden van Toezicht wederom ernstig gefaald heeft?

4.)
Welke stappen gaat u ondernemen tegen de betreffende instellingen?

5.)
Welke maatregelen gaat u t.a.v. het middelbaar beroepsonderwijs treffen om deze vorm van misbruik van belastinggeld te voorkomen?

6.)
Deelt u onze teleurstelling dat anno 2013 ROC's nog altijd op zoek zijn naar mazen in de Wet om de belastingbetaler te tillen?

(*) Volkskrant 24 augustus 2013

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3680 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties