Nederland weer van ons

Vragen van het lid Beertema (PVV) aan de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap over het bericht dat een leerling mogelijk is dood gepest op de Horeca Vakschool Rotterdam.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Onderzoek zelfdoding 16-jarige na pesten' en met de column van Hugo Borst ?

2.)
Hoe beoordeelt u de discrepantie tussen de uitspraken van de vader dat hij regelmatig de school informeerde over jarenlange verbale en fysieke agressie tegen zijn zoon en de school die stelt geen enkele aanwijzing te hebben gehad dat er sprake was van pesten?

3.)
Onderkent u dat in veel scholen de protocollen zoals die in beleidsplannen zijn geformuleerd prima in orde zijn, maar dat die in de dagelijkse praktijk niet worden gehanteerd? Is dat in deze school het geval?

4.)
Deelt u onze mening dat als de pesters veel eerder geïdentificeerd en bestraft zouden zijn, ondermeer door verwijdering van school, deze verschrikkelijke afloop misschien voorkomen had kunnen worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom is dan juist de mogelijkheid om de daders te straffen uit de plannen voor de nieuwe wet- en regelgeving gehouden?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3360 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties