Nederland weer van ons

Vragen van de leden Beertema, De Graaf en Bosma (allen PVV) aan de ministers van BiZa, SZW en OCW:

1.)
Bent u bekend met de alinea's uit het AIVD-rapport 'Transformatie van het jihadisme in Nederland'(*)? waarin gesproken wordt over een bekende dawa-salafist en andere salafisten die aan jonge kinderen 'onverdraagzame, anti-integratieve en zelfs jihadistische geloofsopvattingen' overdragen?

2.)
Wat is de naam van de genoemde dawa-salafist en hoe heet de islamitische instelling voor opvoeding en educatie waaraan hij verbonden is en hoe wordt deze instelling bekostigd?

3.)
Bent u bereid de genoemde dawa-salafist in administratieve detentie te nemen, uit te zetten en de instelling te sluiten en dit ook toe te passen in alle vergelijkbare gevallen? Zo neen, waarom niet?

4.)
Worden de lessen door de in het rapport genoemde salafistische moslims alleen aan moslimkinderen en –jongeren aangeboden of ook aan niet-moslims?

5.)
Hoeveel minderjarige moslimbekeerlingen telt Nederland en hoeveel komen daar jaarlijks bij?

6.)
Welke stappen gaat u precies ondernemen om het overdragen van onverdraagzame, anti-integratieve en jihadistische opvattingen aan kinderen en jongeren te bestrijden?

(*)AIVD-rapport 'Transformatie van het jihadisme in Nederland' – 2014 (p. 32 en 35)

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3780 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties